มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมาย (foundation for Good Governance of Laws)

วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมาย

          1.     ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย

          2.     ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมที่เป็นธรรมาภิบาลทางกฎหมาย

          3.     ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และกิจกรรมเพื่อสร้างธรรมาภิบาลทางกฎหมาย

          4.     ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ 

          5.     ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

  • คำอธิบายลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย ทค. เดชอุดม ไกรฤทธิ์

    แจกฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาค 3"
#1 โดย: นายสมยศ สุขใจ [IP: 182.232.6.xxx]
เมื่อ: 2018-03-24 16:46:04
ยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดครับ.
#2 โดย: ทค.rueangdej thongsri [IP: 125.25.172.xxx]
เมื่อ: 2018-05-25 11:12:56
ขอบคุณอาจารย์เดชมากครับ ที่เสียสละทุนเวลาใก้กับมูลนิธิ จัดอบรมให้ความรู้แก่ทนายความโดยเฉพาะทนายใหม่และอยู่ต่างจังหวัดได้ประโยชน์มาก ผมเข้า สองหลักสูตร แล้ว
#3 โดย: ดร.ปรียนันท์ เสถียรนพเก้า [IP: 171.99.155.xxx]
เมื่อ: 2018-06-29 05:53:23
ขอบพระคุณอาจารย์เดชมากค่ะ หากมีโอกาสจะไปช่วยงานมูลนิธิค่ะ ดร.ปรียนัน์ เสถียรนพเก้า ทนายความที่ท่านเมตตาให้เข้าเก็บข้อมูลสัมภาษณ์จนสอบผ่านปริญญาเอกได้เกรดG ค่ะ
#4 โดย: Sitt Wuttisak [IP: 1.46.169.xxx]
เมื่อ: 2018-10-09 10:18:58
ขอบคุณอาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธิ์ และคณะฯ ที่เป็นผู้ให้อย่างไม่สิ้นสุด เพื่อพัฒนาวิชาชีพทนายความ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล วิชาชีพทนายความยืนหยัดได้อย่างสง่างาม
#5 โดย: ทค.เรืองเดช ทองศรี 0897171990 [IP: 113.53.17.xxx]
เมื่อ: 2018-11-13 08:04:24
ท่าน เดช ท่านทุ่มเททั้งกาย ใจ สตืปัญญาตลอดถึงทรัพย์ที่ท่านสั่งสมมาอุทิศเป็นวิทยาทานเดินทางไปบรรยายทั่วแระเทศ น่ายึดถือเป็นเยี่ยงิย่าง นับถือจริง ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
#6 โดย: ทค.ยรรยง พงศ์ธไนศวรรย์ [IP: 49.49.103.xxx]
เมื่อ: 2018-11-22 14:32:36
จะหาที่ไหนได้ ทำเพื่อคนอื่น ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหาที่การงาน สุขภาพ และครอบครัว
#7 โดย: ธิติวัฒน์ [IP: 125.27.250.xxx]
เมื่อ: 2018-12-12 17:45:52
ขอบคุณที่ให้โอกาสทนายใหม่ ครับ

ชื่อผู้ตอบ: