หลักสูตรอบรม

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมาย และ ศูนย์วิชาการคณะเดชอุดม ไกรฤทธิ์

จัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "การบริหารคดีอาญาและคดีแพ่งของทนายความในยุค Thailand 4.0"

วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น.  

ณ อาคารศูนย์เรียนรวมและวัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*** อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

ประกาศรายชื่อ / กำหนดการ

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd-ofVQwB04bQBs7G…/viewform

พร้อมทั้ง กด ShareLine @ : fggl หรือ กด Link Facebook : มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมาย และศูนย์วิชาการคณะเดชอุดม ไกรฤทธิ์